Disclaimer

Aansprakelijkheid
De Klok Dranken B.V. heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.
De Klok Dranken B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt De Klok Dranken B.V. geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van De Klok Dranken B.V. of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Merken
Op alle merken op deze site is ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm merkrecht van toepassing.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van De Klok Dranken B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen. De Klok Dranken B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door De Klok Dranken B.V. eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.