Menu Zoeken Inloggen

Retourservice

Retourzendingen

Retourzendingen van geleverde goederen zijn slechts toegestaan, indien leverancier daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

Emballage

Bij iedere levering nemen wij de gesorteerde emballage die klaar staat voor onze chauffeur mee retour.

Koolzuurcilinders

Het is belangrijk dat u alle door ons geleverde koolzuurcilinders bij ons retourneert. Deze kunt u herkennen aan een groen bandje om de hals van de cilinder. De door ons geleverde cilinders worden administratief bijgehouden. In verband met kwaliteitsnormen is het tevens belangrijk dat lege cilinders zo spoedig mogelijk ter retournering worden aangeboden.