BROUWERIJ UITGELICHT: LA TRAPPE

In de zesde eeuw schreef de heilige Benedictus van Nursia de leefregel ‘ora et labora’ oftewel ‘bid en werk’. Deze regel creëert een duidelijke indeling van de dag waarin activiteit en bezinning elkaar afwisselen. Al snel kreeg Benedictus vele volgelingen, die benedictijnen genoemd worden.
Word ook klant van De Klok Dranken

Ontstaan trappisten

In 1098 scheidde een deel van de benedictijnen zich af en vormde een nieuwe religieuze orde. Deze orde wordt de cisterciënzers genoemd. In 1664 besloot de abt van de Franse abdij ‘Notre Dame de la Grande Trappe’ om de regel van Benedictus nog strikter na te leven. Deze zelfstandige stroming, trappisten, dankt haar naam aan deze abdij uit het Normandische Soligny-la-Trappe. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en personen in nood te ondersteunen, besloten de trappisten om op ambachtelijke wijze verschillende producten te vervaardigen.

 La Trappe

Authentic Trappist Product

Tot op de dag van vandaag worden er in de verschillende trappistenkloosters in de wereld bijzondere trappistenproducten vervaardigd. Naast de bekende trappistenbieren kennen deze producten een grote diversiteit, variërend van brood, chocolade, kaas, koekjes, honing, jam, likeur en wijn tot aan zeep en sierkaarsen. Echte trappistenproducten zijn te herkennen aan het collectief merk Authentic Trappist Product (ATP-label) dat door de Internationale Vereniging Trappist wordt verleend. Dit label garandeert aan de verbruiker, de herkomst van trappistenproducten volgens drie criteria:

1. Productie vindt plaats binnen de muren van een trappistenabdij

2. Onder toezicht en verantwoordelijkheid van monniken

3. De opbrengsten zijn voor het grootste deel bestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap en voor sociale werken

Trappistenbieren

Wat de bieren betreft mogen op dit ogenblik alleen het Belgische Achel, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, het Nederlandse La Trappe Trappist en Zundert, het Oostenrijkse Stift Engelszell, het Amerikaanse Spencer en het Italiaanse Tre Fontane het collectief merk ‘Authentic Trappist Product’ gebruiken.