Menu Zoeken Inloggen

Ondersteuning en maatregelen De Klok Dranken voor onze klanten

Wereldwijd hebben we te maken met het COVID-19 virus. Wij realiseren ons dat de impact van de maatregelen die door de overheid zijn genomen enorm zijn op uw bedrijfsvoering. Omdat De Klok Dranken graag met u meedenkt en ook in deze tijd als partner samen wil werken, geven wij middels onderstaande punten duidelijkheid over de ondersteuning die wij u kunnen bieden.
 
Betalingen
  • Wij zullen onze aan u gegunde betalingstermijn veruimen. Dit geldt voor facturen van leveranties die wij na 1 maart 2020 tot en met heden aan u hebben gedaan, zodat hiermee uw liquiditeitspositie wordt verruimd.
  • Heeft u overige vragen over uw betalingen, neem dan contact op met uw debiteurenmanager.
Retouren
Om onze logistieke handelingen te minimaliseren hanteren wij het volgende.
  • Wij nemen op dit moment geen goederen retour. Wij denken met bovengenoemde verruiming van de betalingstermijn te kunnen bijdragen aan de tijdelijke verbetering van uw liquiditeit, zonder hiervoor onnodige logistieke handelingen te verrichten waarbij onze en uw mensen met elkaar in contact moeten komen.
  • Voor de door ons reeds geleverde producten geldt dat deze een relatief lange houdbaarheidsdatum hebben. Wij verwachten dat deze goederen nog verkoopbaar zullen zijn nadat de maatregel tot sluiting horeca wordt opgeheven.
Leveringen
Hoewel wij op dit moment niet veel vraag verwachten voor leveringen aan horeca, zijn wij uiteraard wel bereikbaar en kunnen onze leveringen waar nodig uitvoeren.
  • Heeft u overige vragen over leveringen, neemt dan contact op met onze Klantenservice.
  • Onze chauffeurs hebben wij geïnstrueerd om in de uitvoering van hun werkzaamheden fysieke contactmomenten met personen zo veel mogelijk te mijden. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en ook zult meewerken aan deze instructie.
Wij hopen met bovenstaande ondersteuning en informatie u voor dit moment zo goed mogelijk bij te staan. Voor zover in deze brief niet is afgeweken, blijven de toepasselijke algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van De Klok Dranken gelden.
 
Tot slot willen wij u verzekeren dat alle medewerkers van De Klok Dranken met u meevoelen als ondernemer en klant. Wij staan altijd open voor gezamenlijke oplossingen om de ontstane situatie en schade zoveel mogelijk te beperken. Onze Klantenservice is telefonisch en per mail op werkdagen bereikbaar van 8.30 -17.00 uur. Ook uw Rayonmanager kunt u op de gebruikelijke wijze bereiken per telefoon of e-mail.