ACTIEVOORWAARDEN ZEEZUIPER ACTIE

Schelde Zeezuiper Actie

Algemeen:

 • De actie vindt plaats van 10 juli 2023 t/m 23 juli 2023 (“de actieperiode”);
 • Voor deelname dient de deelnemer binnen de actieperiode via de webshop (www.deklokdranken.nl) een aankoop te doen van minimaal 3 Schelde Zeezuiper Fusten (20L);
 • Uit de deelnemers zullen doormiddel van willekeurige selectie de winnaars worden bepaald. Zij ontvangen Zeezuiper shirts voor hun voltallige team.;
 • Deelname aan de actie is gratis;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Deelnemers dienen natuurlijke personen te zijn van 18 jaar of ouder;
 • De Klok Dranken is ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal dan zo snel mogelijk op de website (www.deklokdranken.nl) geplaatst worden onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • Deelname is uitgesloten voor diegenen die op enige wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokken zijn bij deze actie.

Prijzen:

 • Zeezuiper shirts voor het voltallige team;
 • De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Winnaars:

 • De winnaars worden bepaald doormiddel van een willekeurige selectie;
 • De Klok Dranken zal door middel van een reactie of privébericht aan de winnaars de contactgegevens van de deelnemers opvragen en op basis daarvan de kaarten toesturen;
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

schelde-zeezuiper-shirt

Bijbehorende Artikelen