Opening nieuw distributiecentrum in Almere

Actie: Win Jägermeister EK-shirts voor jouw horecateam

Wil je schitteren tijdens het EK? Grijp nu je kans en maak kans op vijf exclusieve Jägermeister EK-shirts voor jouw horecateam!

Algemeen:

  1. De Jägermeister EK-shirt actie ("de actie") vindt plaats van 10 juni 2024 tot en met 23 juni 2024 ("de actieperiode")

  2. Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer tijdens de actieperiode minimaal 6 flessen Jägermeister 1L kopen via de webshop (www.deklokdranken.nl).

  3. De winnaars van de actie zullen worden geselecteerd door middel van een willekeurige loting uit alle deelnemers. De prijs bestaat uit 5 exclusieve Jägermeister EK-shirts voor jouw horecateam.

  4. Deelname aan de actie is kosteloos.

  5. Alle deelnemers aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

  6. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder.

  7. De Klok Dranken behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een bijgewerkte versie van de voorwaarden zal zo spoedig mogelijk op de website (www.deklokdranken.nl) worden geplaatst, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, of anderszins worden gecommuniceerd.

  8. Deelname aan de actie is uitgesloten voor personen die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van deze actie.