Opening nieuw distributiecentrum in Almere

Actie: Win een weekend weg voor 2 personen

ACTIEVOORWAARDEN Nobeltje Weekend Weg

Algemeen:

  1. De Nobeltje Weekend Weg Actie ("de actie") vindt plaats van 18 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 ("de actieperiode")

  2. Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer tijdens de actieperiode minimaal 6 flessen Nobeltje Likeur 1L kopen via de webshop (www.deklokdranken.nl).

  3. De winnaars van de actie zullen worden geselecteerd door middel van een willekeurige loting uit alle deelnemers. De prijs bestaat uit een geheel verzorgd weekend voor 2 personen bij Hotel Nobel op Ameland. (2 overnachtingen voor 2 personen, inclusief ontbijt en één avonddiner).

  4. Deelname aan de actie is kosteloos.

  5. Alle deelnemers aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

  6. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder.

  7. De Klok Dranken behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een bijgewerkte versie van de voorwaarden zal zo spoedig mogelijk op de website (www.deklokdranken.nl) worden geplaatst, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, of anderszins worden gecommuniceerd.

  8. Deelname aan de actie is uitgesloten voor personen die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van deze actie.